Nederlands MKB loopt nog niet voorop met ‘Het Nieuwe Werken’-software

Ten opzichte van het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) wereldwijd loopt het Nederlandse MKB niet voorop bij investeringen in software die medewerkers helpt altijd en overal – en dus efficiënter – te kunnen werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Microsoft naar het gebruik van IT-technologie door MKB-ers in vijftien landen.

Waar Nederlandse MKB-ers eerst voorop liepen bij investeringen in IT, maken zij op dit moment minder gebruik van software voor online vergaderen, CRM en het samen werken aan documenten, dan collega’s wereldwijd. Om de ondernemers de toegevoegde waarde van software die ‘Het Nieuwe Werken’ mogelijk maakt, te laten ervaren, start Microsoft een praktijkgerichte campagne, inclusief gratis informatiesessies.

Samenwerken aan documenten
Waar de grote meerderheid van de Nederlandse MKB’ers beschikt over een server (79,3 procent), backup (90,8 procent), e-mail (96,4 procent) en website (88,0 procent), wordt software die het mogelijk maakt om efficiënter en altijd en overal te kunnen werken, veel minder gebruikt. Zo geeft 45,4 procent van de Nederlandse MKB’ers aan niet over software te beschikken om samen te werken aan documenten. Dat is het hoogste percentage van alle landen en een stuk hoger dan het gemiddelde wereldwijd (23,2 procent). Bijna tweederde (64,9 procent) van de Nederlandse MKB’ers beschikt evenmin over mogelijkheden om online te vergaderen. Ook dat is aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van 40 procent van alle andere landen.

Remmende voorsprong
Volgens Microsoft Nederland is de wet van de remmende voorsprong van toepassing op het Nederlandse MKB. Waar zij in eerste instantie voorop liep bij de investering in een goede server, back up, e-mail en website, is het nu echt tijd om de volgende stap te zetten. “Maar,” zegt Arjan Oude Kotte, directeur MKB bij Microsoft Nederland, “ondernemers moeten daarbij geholpen worden. De toegevoegde waarde van software die medewerkers helpt efficiënter en altijd en overal te werken, moeten zij simpelweg ervaren in de praktijk. Een voorbeeld van zo’n praktijksituatie was afgelopen winter, toen de weersomstandigheden ervoor zorgden dat veel werknemers thuisbleven. Maar weinig medewerkers konden thuiswerken, samenwerken of hadden toegang tot belangrijke informatie. Dat is simpelweg verspilling van tijd en geld. Om deze reden vormt de praktijk ook het uitgangspunt van onze nieuwe campagne en de gratis inspiratie- en informatiesessies die ondernemers op diverse plaatsen in het land kunnen volgen.”

E-commerce & CRM Als het gaat om software die klanten van het MKB in staat stelt om online diensten te kopen, e-commerce, geeft 68,1 procent aan hier niet over te beschikken. Wereldwijd ligt dit percentage gemiddeld op 45,6 procent. Meer dan een derde (39,8 procent) van de Nederlandse MKB’ers geeft aan niet te beschikken over software om klantgegevens te interpreteren en benutten (CRM), ten opzichte van het gemiddelde van 30,4 procent wereldwijd. Belang IT erkend De achterstand in software die het nieuwe werken mogelijk maakt, betekent niet dat de Nederlandse ondernemer het belang van IT voor zijn onderneming onderschat. Toch is hij ook daarin nuchterder dan zijn collega’s wereldwijd: 78,1 procent van de Nederlandse MKB’ ers geeft aan dat IT ‘kritiek’ of ‘zeer belangrijk’ is voor het dagelijks functioneren van hun onderneming, ten opzichte van 85,9 procent van alle MKB’ers wereldwijd.
  • Twitter feed loading...