Het nieuwe werken levert winst van 2 miljard op.

DEN HAAG – Wanneer het aantal flexwerkers verdubbelt naar anderhalf tot twee miljoen mensen, levert dat een economische winst op van tenminste twee miljard euro. Bovendien zijn er dan minder files en minder verkeersslachtoffers, waardoor de ziekenhuiskosten dalen en het wegenonderhoud kan worden verminderd. De uitstoot aan schadelijke uitlaatgassen en fijnstof gaat eveneens omlaag, terwijl werken op die manier beter te combineren valt met zorgtaken en mantelzorg.

Dit staat in een rapport van adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC), dat in opdracht van de Stichting Natuur & Milieu is gemaakt en vandaag wordt gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens een manifestatie in Utrecht, waar minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) het startschot geeft voor een krachtig offensief om ‘Het Nieuwe Werken’ (in plaats van flexwerken) impulsen te geven. Het initiatief wordt breed ondersteund door een groot aantal organisaties.

Op Het Nieuwe Werken Hoofdkwartier aan de Utrechtse Biltstraat worden een week lang toespraken, master classes en workshops gehouden. Op plekken door het hele land houden veertig bedrijven open huis.

Productiviteit
“Meer flexwerken levert aan alle kanten winst op. Dat is fantastisch in tijden van crises, wanneer het geld schaars is. Het scheelt zomaar 1 tot 1,5 procent van ons Bruto Nationaal Product”, stelt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. Het leidt onder meer tot een flinke toename van de productiviteit, zegt een woordvoerder van PwC. “Dankzij een grotere flexibiliteit kunnen circa 10.000 mensen, die nu veelal thuis zitten, aan de bak op de arbeidsmarkt. Jonge ouders vooral, ouderen en gehandicapten.”

Volgens het adviesbureau is flexwerken ook gunstig voor werkende vrouwen die aangeven dat ze meer willen werken wanneer ze hun werktijd zelf kunnen indelen en grotendeels zelf mogen bepalen wanneer ze op kantoor, thuis of op locatie aan het werk zijn.

Nadelen
Niet alle banen zijn even geschikt voor flexwerken, realiseert Wagenaar zich. “Voor de caissière bij Albert Heijn is dat lastig, maar je kunt wel haar werkrooster flexibeler maken. Dan kan ze misschien meer uren draaien dan nu het geval is”, zegt hij. Andere nadelen kunnen zijn dat niet iedereen even goed kan omgaan met eigen verantwoordelijkheid en dat de loyaliteit kan afnemen.

800.000
Momenteel telt ons land 800.000 flexwerkers. Naar schatting de helft van de beroepsbevolking (7,6 miljoen mensen) kan gemakkelijk variëren met werktijd en werkplek. “Hoe meer werknemers overschakelen naar ‘Het Nieuwe Werken’, hoe groter de economische winst natuurlijk is”, aldus Wagenaar. “Maar voor Natuur & Milieu telt vooral ook dat het erg veel milieuwinst oplevert. En dat dat geen geld kost, maar zelfs economische winst oplevert. Daar kan niemand tegen zijn, lijkt me.” Bron: het Eindhovens Dagblad
  • Twitter feed loading...