Automobilist ziet Het Nieuwe Werken wel zitten

Een grote meerderheid (82 procent) van de Nederlandse automobilisten staat over het algemeen positief tegenover Het Nieuwe Werken. Slechts negen procent van de respondenten heeft toch liever een vaste werkplek en vaste werktijden. Dit komt naar voren uit Het Nationale Automobilisten Onderzoek van eileen.nl.

Drie op de tien automobilisten geeft aan al in staat te zijn flexibel om te gaan met werktijden, om zo de spits te vermijden. Respondenten jonger dan 55 jaar zijn minder in staat flexibel om te gaan met hun werktijden dan mensen van 55 jaar of ouder. Ook vrouwen hebben hier meer moeite mee in vergelijking met mannen.

Thuiswerken
Een kwart van de automobilisten heeft de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Net als bij het flexibel werken geldt hier dat respondenten onder de 55 jaar en vrouwen minder de mogelijkheid hebben om thuis te werken.

Minder reistijd
Op de vraag wat automobilisten plezierig vinden aan thuiswerken, blijkt dat vooral minder (reis)tijd (64 procent) en efficiency (47 procent) een belangrijke rol spelen. Het krijgen van een vergoeding speelt zo goed als geen rol. Wat automobilisten het meest dwars zit bij thuiswerken, is het gemis van contact met collega’s (41 procent) en de scheidslijn tussen werk en privé (33 procent).

Wat vindt u plezierig aan thuiswerken?
1. Het scheelt mij veel reistijd
2. Ik werk veel efficiënter
3. Goede balans werk en privé
4. Veel beter voor het milieu
5. Geen gezeur van collega’s
  • Twitter feed loading...